VerzekeraarsVergoeding verzekeraars

Onze Halotherapie wordt vergoed door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor een overzicht van de vergoedingen klikt u hier voor de site van Z&Z.

Z en Z heeft 407.000 cliënten en onderscheidt zich door ook preventieve zorg te vergoeden. Dus ook als u niets mankeert kunt u natuurlijk naar onze zoutgrot komen. Gezond zijn betekent ook gezond blijven voor nu en later.

Na een aantal jaren een pilot te hebben uitgevoerd, Heeft Z en Z per 1 januari 2017 onze halotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekering. De halotherapie wordt vergoed conform de voorwaarden alternatieve geneeswijze, waarbij een aantal spelregels veranderen.

Indien u verzekerd bent bij Z en Z en onze Jodiumzoutgrotsessie deklareert gelden bepaalde voorwaarden:

Per 1-1-2017 geldt een dagvergoeding, waarbij duidelijk moet zijn dat op de nota, ook exact de datum dat u bij ons bent geweest op de nota dient te staan. (meerdere sessiekaart wel mogelijk o.v.v. data van meerdere sessies)

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient u een verwijzing van een fysiotherapeut of arts te kunnen overleggen. (ook als u niets mankeert)  Deze behoeft niet met de nota meegezonden te worden, maar moet wel op verzoek van Z en Z opgestuurd kunnen worden.


Meerdere sessiekaarten wel mogelijk

Het is nog wel mogelijk om een meerdere sessiekaart aan te schaffen. Er zijn voor u dan nog de volgende mogelijkheden:

U krijgt bij de aanschaf van een meerdere sessiekaart een faktuur en u pland alle toekomstige sessies (worden op de faktuur vermeld) of;

U schaft een meerdere sessiekaart aan en krjigt achteraf, nadat alle sessies zijn verzilverd een faktuur voor uw deklaratie.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Zorg en Zekerheid (aanvullend pakket) T: 071 5 825 825
(08:00 – 18:00 uur) W: www.zorgenzekerheid.nl


Wij willen er op wijzen dat indien u de zoutgrotsessie deklareert bij Z & Z, alle kortingsakties voor u komen te vervallen.

Andere Zorgverzekeraars

Bent u bij een andere zorgverzekeraar aangesloten  informeer dan bij uw zorgverzekeraar of de behandeling voorvergoeding in aanmerking komt.
Door de aandacht te vestigen op onze halotherapie kunnen verzekeraars meer kennis opdoen over de positieve werking ervan op uw gezondheid met als doel dat deze therapie in een aanvullend pakket kan worden opgenomen.

Vragen

Zijn nog niet al uw vragen beantwoord neemt u dan contact met ons op onder nummer 036-5212362


 
  • Voor ontspanning en genezing
  • Sessie duurt 45 minuten, elk heel uur
  • U houdt uw kleren aan
  • Gegarandeerd zee klimaat het gehele jaar door                                                                                                                                                                Voor particulieren en bedrijven
  • Alleen in Almere
Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook