Astma en Zoutgrot

Astma, COPD therapie

Adem de gezonde lucht van zee...
Astma is een meestal omkeerbare chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen, dat gekenmerkt wordt door terugkerende symptomen zoals belemmering, en verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen.

Bij een astma-aanval verkrampen de gladde spieren van de bronchiën (bronchoconstrictie). Door een ontstekingsreactie zwellen de wand van de luchtwegen op en geven slijm af in de luchtwegen waardoor de luchtwegen nauwer worden. Dit resulteert bij patiënten in kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhaling en hoesten. De aandoening ontstaat meestal op jonge leeftijd, maar kan ook bij volwassenen ontstaan., zelfs tot op hoge leeftijd.

De luchtwegvernauwing bij astma is omkeerbaar, dat wil zeggen dat de aangespannen spieren van de luchtwegen vanzelf of na een adequate behandeling weer ontspannen. Bij astmapatiënten vernauwen de luchtwegen zich als reactie op prikkels die in gezonde longen gewoonlijk geen effect hebben.

De inhaleringstherapie in onze jodium-(zee) zoutgrot of zoutkamer stimuleert de beschermende mechanismen van de luchtwegen, ontspant de spieren in de luchtwegen, heeft een afvoereffect van slijmophopingen in de bronchiale buis, en verhoogt de stabiliteit van de slijmvliezen om zodoende sterker op te kunnen treden tegen infecties.

Het doel van deze therapie is om het immuunsysteem te versterken, vermindering van verlies van longfunctie en vermindering van de bijwerkingen als gevolg van astma medicatie. Medicatie kan namelijk bij jonge kinderen het gedrag beïnvloeden.

Voor een optimaal en langdurig effect, afhankelijk van uw gezondheidstoestand, adviseren u tenminste aan een kuur van 10 sessies deel te nemen. Een kuur van 10 sessies komt overeen met 1 maand aan zee. Om het effect van de sessies te vergroten adviseren wij u minimaal 2 keer per week een sessie te doen en niet meer dan 3 dagen tussen een sessie te plannen. Vervolgens wordt u geadviseerd de zoutgrot periodiek te bezoeken.

Gezondheidsverbeteringen zijn merkbaar na 3-4 sessies!


Contra indicatie:

Indien men echter problemen heeft met onderstaande ziekten / kwalen wordt u aangeraden eerst uw huisarts of specialist te raadplegen:

• Een overactief werkende schildklier
• Lage bloeddruk (constant)
• Een tumor
• Een vorm van kanker
• Jodium allergie
• Ziekte van Duhring
• Claustrofobie
• Overmatige slijmproductie in bronchiën (hyperactief afweersysteem)


Prijzen

Losse sessie

normale:        22,50 EUR
gereduceerd: 16,50 EUR (studenten met studentenpas (19 tot 26 jaar) 65+ en kinderen tot 14 jaar)
familie:           31,00 EUR (1 ouder en 1 kind t/m 14 jaar)
familie plus:   47,00 EUR (2 ouders en 1 kind t/m 14 jaar)

Kinderen tot drie jaar onder begeleiding van een betalende ouder zijn gratis. (uitgezonderd 4=2 of 2=1 actie, dan geldt gereduceerd tarief)
Ook als kadobon verkrijgbaar!

 Abonnement/sessiekaarten

normaal:

  5 sessies –  95,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 19,00 EUR)
10 sessies – 180,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 18,00 EUR)
15 sessies – 255,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 17,00 EUR)

 gereduceerd:

  5 sessies –  65,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 13,00 EUR)
10 sessies – 120,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 12,00 EUR)
15 sessies – 165,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 11,00 EUR)

 Familie (1 ouder en 1 kind 4 t/m 14 jaar):

  5 sessies – 140,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 28,00 EUR)
10 sessies – 270,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 27,00 EUR)
15 sessies – 390,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 26,00 EUR)
bij meer kinderen 10,00 EUR extra per kind per sessie

 Familie plus (2 ouders en 1 kind 4 t/m 14 jaar):

  5 sessies – 220,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 44,00 EUR)
10 sessies – 430,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 43,00 EUR)
15 sessies – 630,00 EUR (gemiddelde prijs per sessie 42,00 EUR)
bij meer kinderen 10,00 EUR extra per kind per sessie

Een abonnement/sessiekaart is NIET persoonsgebonden. (behalve bij vergoeding verzekeraar) Meerdere mensen, binnen dezelfde leeftijdscategorie, kunnen gebruik maken van dezelfde kaart. De kaart is maximaal 6 maanden geldig (na aanschaf).


Kijk bij AKTIE VAN DE MAAND!! voor extra korting.


De inhalerings(halo) therapie wordt vergoed door zorgverzekeraar ZORG EN ZEKERHEID


Reservering gehele zoutgrot voor particulieren of bedrijven:

10:00 - 13:00 -150 EUR/sessie
13:00 - 16:00 - 160 EUR/sessie
na 16:00- 180 EUR/sessie

Kinderen tot en met drie jaar onder begeleiding van een betalende ouder zijn gratis.

Kinderen t/m 14 jaar hebben alleen toegang tot de zoutgrot onder begeleiding van een ouder en worden niet met andere volwassenen dan hun ouders geplaatst.

Kinderen van 15 tot 18 jaar hebben alleen toegang tot de zoutgrot met toestemming van hun ouders.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u altijd vooraf te reserveren!

Longfonds

In de Longwijzer van van maart 2013 heeft het Longfonds een artikel geschreven over MediSalt. Wilt u weten of deze therapie ook voor u een positieve werking heeft? Belt u gerust of komt u eens langs om het zelf te ervaren. 

Zoutlampen tegen astma

Hoe wij ons voelen en ons prestatievermogen hangt volgens wetenschappelijk onderzoek sterk af van de positieve en negatieve deeltjes (ionen) in de lucht.
Een te veel aan positieve ionen, veroorzaakt door o.a. beeldschermen, sigarettenrook en elektrische apparatuur, kan lusteloosheid en depressiviteit tot gevolg hebben.

Dit verschijnsel kan tegen gegaan worden door een hoge concentratie aan negatieve ionen, welke aanwezig zijn bij watervallen, aan zee, na een onweersbui maar ook bij zoutkristallen.  Door het gebruik van de zoutlamp wordt constant de gezonde, geïoniseerde lucht ingeademd. Te adviseren voor mensen met luchtwegproblemen zoals astma, COPD maar tevens ook voor slaapproblemen of gewoon voor een prettige atmosfeer.

Afhankelijk van grootte en de warmte van de lichtbron kan de zoutlamp een belangrijke bijdrage leveren om de elektrische lading in onze woon en werkvertrekken in evenwicht te brengen.
 


U kunt bij ons ook PINNEN. GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!